Writing a Thesis

 

מהי תזה במסגרת חממת נבט ולמי זה מתאים?
חממת נבט מיועדת להעצמת חוקרים מקבוצות אוכלוסייה שונות המעונינים בקרירה אקדמית או בקידום עבודה מודעת הקשר ותרבות בשטח. אנו  קולטים כל שנה  קבוצה של  מסטרנטים ומשלימים למחקר. אנו מעודדים במיוחד קבלה של מסטרנטים שמעוניינים להמשיך לדוקטורט. המסטרנטים משתלבים בקבוצות המחקר לפי בחירתם לאחר תהליך מיון ושיבוץ. במסגרת התזה בקבוצות המחקר המסטרנטים מתבקשים להוסיף שאלת מחקר משלהם לשאלות המשותפות לקבוצה.

תהליך בדיקת ההתאמה לחממת נבט כולל תצפית של המתעניין בסמינר נבט, הגשת מסמכים רלוונטיים, ראיון עם ראש קבוצת המחקר ו/או מפגש שיבוץ ונכונות לעמוד בתנאי הסף של החממה.

 

 

קבוצות מחקר, הדרכה, הכשרה והליך קבלה
בחממה מתנהלות קבוצות מחקר שונות במודל של מנטורינג שפותח בחממה. כותבי תזה משתתפים בקבוצות המחקר ומודרכים על ידי חוקרים בכירים מצוות החממה. בנוסף להשתתפות בקורסי החובה של בית הספר (סמינר תזה בסמסטר א' וניתוח נתונים בסמסטר ב'), המסטרנטים של נבט משתתפים בסמינר שנתי של נבט המתקיים במתכונת של מפגשים דו שבועיים של החממה ומקנה 2 נקודת זכות (נקודה לכל סמסטר). קורס שנתי זה הוא חובה לחברי החממה (מסטרנטים ודוקטורנטים) ומתקיים ביום רביעי

אנא בקרו גם בדף הפיסבוק שלנו https://www.facebook.com/nevetgreenhouse

 

הליך הקבלה:
1. סטודנטים המעוניינים בעריכת תזה במסגרת החממה מוזמנים לשלוח אלינו את קורות החיים שלהם, ממוצע ציונים בבוגר ובסמסטר א' במוסמך, וכן דוגמא לכתיבה אקדמית – לגב' וועד גאנטוס ולפרופסור דורית רואר-סטריאר במייל:

dorit.roer-strier@mail.huji.ac.il ,waed.ghantous@mail.huji.ac.il

2. לאחר קבלת קורות החיים ייקבעו ראיונות אישיים לסטודנטים.

3. הסטודנטים המעונינים שיעברו את תהליך הקבלה, יקבלו מידע מעודכן על הקבוצות השונות לקראת אמצע סמסטר ב' וישובצו לפי בקשתם. הם יופנו להכרות עם ראשי קבוצות המחקר ותתקיים פגישת הכרות של כל המתקבלים והכנה לעריכת תזה בנבט בסוף השנה. כל השיבוצים יסתימו ב- 15 ביוני 2022.

 

 

בכל שנה  אנו שולחים לסטודנטים את רשימת הקבוצות הרלונטיות המעונינות לקלוט תזנטים.